Fasadarbeten- Putsning - Murning - Tegel

Integritetspolicy – Dataaskyddsförordningen GDPR

Hoti Bygg & Fasadteknik AB följer den nya dataskyddsförodningen (GDPR) som infördes i hela EU den 25 maj 2018. Denna nya förordning ersätter personuppgiftslagen och ställer högre krav på hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda personuppgifter så som namn, personnummer, mail , telefonnummer etc.

Vi behandlar personuppgifter för de kund och leverantörsregister vi måste ha, samt kontaktuppgifter till våra anställda.
De personuppgifter som används är vanligen namn, personnummer, e-postadresser och telefonnummer.
Vi delar inte dina personuppgifter med någon annan utanför företaget.
När uppgifterna inte längre behövs raderas de bort från vårt IT system.
Vi sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet eller tills du inte längre vill att vi fortsätter med detta.
Endast de personer på vårt företag som behandlar dina personuppgifter har tillgång till dem.
Vi lagrar endast de personuppgifter som du lämnar med stöd av ditt samtycke, genom att t.ex. kontakta oss via email.

Hur samlar vi personuppgifter?

Personuppgifterna samlas genom olika kund och leverantörsrelationer. Personuppgifterna lagras med stöd av ditt samtycke i särskilda kund/leverantöregister.
Kontakter skapas även via vår hemsida där kunder kontaktar oss om ett samarbete.

Varför använder vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter som kund och leverantör används vid t.ex kontakt via mail, telefon, skriva avtal etc.
Personuppgifter till våra anställda krävs för att vi dels skall kunna betala ut löner,  skicka ut mail, ta kontakt med våra anställda vid behov etc.

Dina rättigheter
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig.
Du har också rätt att kräva att vi korrigerar vår behandling av dina personuppgifter om du anser att de inte är korrekta.
Du har också rätt att få dina uppgifter raderade om du önskar det.

Vi använder oss av sessionscookies
Vad är cookies?

Cookies är en liten textbaserad datafil och används på olika webbplatser för att ge besökare tillgång till olika funktioner.
De enda cookies vi använder på vår webbplats är sessionscookies som är nödvändiga för att webbsidan ska fungera.
Sessionscookies är tillfälliga cookies som försvinner när du stänger ner din webbläsare.